گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

۵ مطلب با موضوع «تاریخ معاصر» ثبت شده است

بخش سوم

کنترل ذهن

جورج اورول نویسنده ی معروف بریتانیایی – هندی، در رمان های مشهور 1984 و دهکده (قلعه) حیوانات، دیدگاه و نقد جالبی به بحث کنترل ذهن در حکومت های کمونیستی دارد. او توانسته است به مدد قلم توانایش و همچنین ارتباطش با سرویس امنیتی انگلستان (اینتلجنت سرویس)

  • حسین صبوری

بخش دوم

سیستم های پیچیده

معلم عزیز و گرانقدر، محمدرضا شعبانعلی در حال نگارش کتابی با موضوع سیستم های پیچیده است که سخاوتمندانه نتیجه ی تلاش و زحماتش را با دیگران به اشتراک گذاشته است. با توجه به فقر معلوماتِ من نسبت به موضوع سیستم های پیچیده، هرگونه تعریف و توصیف در مورد کتاب مذکور، انصافا جفای بزرگی به محمدرضای عزیز است، به همین دلیل فقط می توانم لینک دانلود کتاب را پیشنهاد کنم تا شاید برای صاحبان اندیشه میانبری باشد به مفهوم زندگی.

  • حسین صبوری

پیش نوشت: برای درک و فهم بهتر این مطلب نیاز است که خواننده، آشنایی اجمالی با مباحث "استراتژی محتوا" و "سیستم های پیچیده" داشته باشد و همچنین ضمن بازنشر نظراتی که انگیزه ی نگارش این مطلب شده است در جریان اصل ماجرا قرار بگیرد. برای این منظور ابتدا، در دو بخش مجزا به شرح مختصر مفاهیم فوق و تاریخچه ی بحث می پردازم و در بخش سوم با شرح ارتباط بین بخش های اول و دوم، اصل مطلب را بیان خواهم کرد.

  • حسین صبوری

وطن

تصویر فوق مربوط به کتاب ادبیات سوم دبستان، شعر وطن سروده ی محمدتقی بهار (ملک الشعرا) است. دخترم چند روز پیش باید این شعر را حفظ می کرد. با هم سرگرم خواندن شعر بودیم که به مصرع  دوم از بیت پنجم رسیدیم، نمی دانم من با شاعر همفکر شدم یا شاعر با من همسخن شد.

همه در فکر ملت و وطنیم

همه در بند دین و ایمانیم

همه ای که امروز دودسته هستند، عده ای دربند دین و ایمانند و عده ای دیگر دربند دین و ایمان...

  • حسین صبوری



پیش نوشت یک:

این متن را به مناسبت سالروز عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان (5 مرداد 67) نوشتم، عملیاتی که شاید در ظاهر طی یک عملیات نیروهای سازمان مجاهدین خلق با نیروهای نظامی حکومت رسمی جمهوری اسلامی ایران مبارزه کردند. ولی در باطن گروهی از هموطنان ایرانی با جهان بینی و ایدئولوژی های متفاوت در مقابل هم صف آرایی نظامی کردند و ناگزیر پس از مبارزه، عده ای کشته و گروهی پیروز شدند.

پیش نوشت دو:

در این نوشته سعی ندارم سخنی در تایید یا تردید یک ایدئولوژی خاص بیان کنم، صرفا می خواهم نگاهی از بیرون به این رویداد داشته باشم.

  • حسین صبوری