گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

۲ مطلب با موضوع «تماشاگه راز» ثبت شده است

واژه "سوره" در لغت به معانی متفاوتی آمده است:

نشانه، حصار، رتبه، درجه، تصاعد، ترکیب و ...

همه از معانی واژه "سوره" هستند و سوره های قرآن کریم نیز هر کدام نشانه ای از جانب خداوند متعال، تعدادی آیات را در حصار خود دارند و یا از ترکیب حروف و کلمات تشکیل شده اند. در آیه 23 از سوره بقره، خداوند قادر منان صریحا انسان را به مبارزه دعوت می کند و می فرماید:

و اگر شما را شکّی است در قرآنی که بر بنده خود (محمد صلّی اللَه علیه و آله و سلّم) فرستادیم، پس بیاورید یک سوره مانند آن، و گواهان خود را بخوانید به جز خدا، اگر راست می‌گویید.

  • حسین صبوری

جلوه ای کرد که بیند به جهان صورت خویش

خیمه در آب و گل مزرعه ی آدم زد

  • حسین صبوری