گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

۱ مطلب با موضوع «دل نوشته» ثبت شده است

بیایید برای یک لحظه چشمان خود را ببندیم و با هم خیال پردازی کنیم.

دنیا، کشور یا جامعه ای را با ویژگی های زیر در نظر بگیرید:


- ساخت و تهیه سرپناه (مسکن) برای زندگی، توسط خود افراد انجام می شود و لازم نیست از بانک یا از شهرداری، وام و مجوز گرفته شود

- از کلام و رفتار هرکس همان برداشت می شود که انجام می دهد ( مفاهیم دروغ، ریا و ... در کلام و رفتارها وجود نداشته باشد)

- رفتارهای جنسی صرفا به منظور تولید مثل انجام شود و نه کسب لذت

- جرم و مجرم وجود نداشته باشد، همینطور قاضی، دادگاه و زندان

- تعامل و ارتباط اعضای جامعه در غایت خود باشد تا حدی که اعضای جامعه حاضر باشند به قیمت از دست دادن جان خویش، به یکدیگر کمک نمایند

- آزادی به معنای واقعی وجود داشته باشد و کسی تحت سلطه ی فکری و جسمی دیگری نباشد

- آموزش در خدمت رشد و تعالی افراد باشد و نه افراد در خدمت توسعه ی آموزش

- مفاهیمی همچون ملت، دولت و حکومت به معنای واقعی وجود نداشته باشند

- و...

  • حسین صبوری