گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

۲ مطلب با موضوع «عاشقانه ها» ثبت شده است

خلق می پرسند گر که او یار توست

مایه های غم از چه در اشعار توست

گر دل او با دل تنگت یکی است

ناله های حسرتت پس چیست؟ چیست؟

آه من دیوانه ام دیوانه

جز تو از خلق جهان بیگانه ام بیگانه

دوستت دارم تو می خواهی مرا

باز می ترسم نمی دانم چرا؟

  • حسین صبوری

محبوب من

نمی‌دانم چشمانت
مرا بی‌خواب کرد یا بیدار

بی‌قرار کرد یا برقرار
بی‌مار کرد یا بیمار
بی‌زار کرد یا بیزار

دلم بیمار و یاد چشم بیماری پرستارش

پرستاری چنین یارب، چه باشد حال بیمارش


هر چه کرد، چشم فریبای تو کرد و
هر چه شد از نگاهِ گاه و بیگاهِ تو شد

قربتت موجب پریشانی است و اندر غربتت بس پشیمانی،
چنان که هیچ پریشانی را پشیمانی نباشد و آنان که پشیمانند،
زار و پریشان.

زلف آشفته‌ی او موجب جمعیت ماست

چون چنین است، پس آشفته ترش باید کرد

  • حسین صبوری