گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

۱ مطلب با موضوع «لحظه ها» ثبت شده است

صفحات صبحگاهی

یکی از مزایای نوشتن، تمرین دموکراسی است. از زمانی که قلم را به دست می گیری و کلمات یکی پس از دیگری از صفحه ی ذهنت بر روی کاغذ جاری می شوند، حضور دیگران را هم حس خواهی کرد. اشتباه برداشت نکنید، منظورم نوشتن برای دیگران نیست – هرگز – بلکه باید طوری بنویسی که دیگران بعد از خواندن متن، همان چیزی را برداشت کنند که منظور تو بوده است.

  • حسین صبوری