گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

۱ مطلب با موضوع «وجدانیات» ثبت شده است

صعود به قله

پیش نوشت: این متن یک برداشت و قرائت شخصی از مفاهیم ایمان و یقین می باشد و در آن سعی کرده ام با برداشت خودم تا حدودی فرق مابین ایمان و یقین را شرح دهم.

خودِ نوشت: شخصی را فرض کنید که تصمیم دارد برای اولین بار به یک قله ی ناشناخته صعود کند. بعد از آمادگی جسمانی و ملزومات کوهنوردی، طبیعی است که وی به یک راهنما (استادی که قبلا خود به قله صعود کرده باشد) هم نیاز داشته باشد. وی ضمن مشورت با دوستان و جستجو در بین اهل فن، با چند راهنما آشنا می شود و با تکیه به سوابق ایشان و پذیرش ریسک انتخاب از این بین یکی را بر می گزیند. ریسک انتخاب را از این بابت مطرح کردم که شناخت ما از ناشناخته ها به صورت نسبی است و در صورت انتخاب در این شرایط متحمل ریسک خواهیم شد. این شخص قبلا با هیچکدام از این راهنماها، صعود به قله را تجربه نکرده است و ضمن ناآگاهی از مسیر در مورد راهنما هم فقط به اقوال و سوابق اتکا دارد.

  • حسین صبوری