گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

۳ مطلب با موضوع «گمانه ها» ثبت شده است

در جای تو جا نیست به جز آن جان را

در کوه تو کانیست بجو آن کان را

صوفی رونده گر توانی می‌جوی

بیرون تو مجو زخود بجو تو آن را

  • حسین صبوری

گشت گرگان آنهمه خوی‌های تو

می‌درانند از غضب اعضای تو

وعده‌ی امروز و پس فردای تو

انتظار حشرت آمد وای تو

جناب مولانا، عارف رومی بدون امکانات به ظاهر پیشرفته امروزی، خشم را موجب اضمحلال اعضای بدن و در کنار کنترل خشم بر مدیریت زمان تاکید می‌نماید.

  • حسین صبوری

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمه ی نانی نانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی

هر چیز که در جستن آنی آنی

  • حسین صبوری