گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است

گریز از مرکز

چرا گریز از مرکز ؟

 

 همانطور که در صفحه " درباره ی من " گفتم ، خود مرکز پنداری خصلتی است که خیلی از آدمها ناخود آگاه، یا بعضا خود آگاه گرفتارش هستند و می دانم که من هم استثنا نیستم. اینجا می خواهم از این مرکزِ خود ساخته، گریز کنم. هر چند که می دانم طبق قوانین فیزیک، نیروی گریز از مرکز به شدت اجسام را به سمت مرکز جذب خواهد کرد، پس به سختی کار باید واقف بود.

 

برای تمام کسانی که در این وبلاگ با من همراه می شوند شایسته است که بدانند :

- می دانم که حجم ندانسته هایم بسیار بیشتر از دانسته هایم می باشد، پس قطعیتی در نوشته هایم وجود ندارد و در تلاشم تا بیشتر بدانم.

- به گواهی شناسنامه مسلمان و مذهبم شیعه اثنی عشری است، لیک در این گریز می خواهم به هستی از دید یک انسان نگاه کنم.

- ایرانی هستم ولی قبل از آن آدمم، پس از دید من، آدم بودن به ملیت، مذهب و ... ارجحیت دارد.

- برای همه ی موجودات احترام قائلم (حتی موجودات ناشناخته).

- سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و ... نیستم، فقط می خواهم از مرکز گریز کنم هر چند که در مرکز(خویشتن) گرفتار همه ی این برشمرده هایم.

 

 

به خانه ی جدیدی کوچ کرده ام و دیگر مطلبی در اینجا منتشر نخواهم کرد.

خوشحال میشم همچون گذشته میزبان شما باشم.

آدرس جدید من

hosseinsaboury.ir